Zapraszamy na naszą Platformę, poniżej krótki opis poszczególnych narzędzi:

 

fotkaDOKUMENTY DO POBRANIA
W tej grupie znajdą Państwo pełną gamę dokumentów Stowarzyszenia: publikacje techniczne, własny wzór Umowy Handlowej, protokoły ze spotkań, certyfikaty do pobrania oraz informacje o normach i standardach.

fotkaRZECZOZNAWSTWO
Dział definiuje zakresy świadczonych usług przez rzeczoznawców Stowarzyszenia wraz z przykładowym zakresem ekspertyz i cennikiem. Tutaj znajduje się również baza danych Rzeczoznawców DAFA oraz zbiór wydanych opinii technicznych.

fotkaINFORMACJE
Skrupulatnie wybrane wiadomości z otoczenia bliższego naszej organizacji: informacje gospodarcze, różnego rodzaju analizy i prognozy rynkowe. Wiadomości ze świata na bazie informacji światowej organizacji IFD oraz niemieckiego Związku IFBS. W tym dziale znajdą Państwo również informacje wewnętrzne DAFA - pisma i newslettery.

fotkaGIEŁDA
Do Państwa dyspozycji oddajemy narzędzie w postaci bazy ogłoszeń dla Członków Stowarzyszenia, w ramach której firmy wykonawcze mają możliwość informowania
o wolnych (w danym momencie) siłach produkcyjnych, tj. pracownikach. Giełda Materiałów Budowlanych jest bazą ogłoszeń dla Członków Stowarzyszenia, umożliwiającą wyprzedanie nadwyżek towarowych przez firmy wykonawcze oraz oferowanie promocyjnych cen przez producentów i dostawców tylko dla Członków DAFA..

fotkaKOMUNIKACJA
Członkowie DAFA mają możliwość wypowiadania się
i dyskusji na różne tematy w oparciu o Forum dyskusyjne. Komunikator umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowej
i dialog z dostępnymi Członkami Stowarzyszenia. W tej grupie zamieszczane będą również zdjęcia z naszych spotkań i eventów.

fotkaPOMOC / INSTRUKCJA
Szczegółowy opis poruszania się po Platformie oraz instrukcje dla każdej aplikacji.

  1. Autoryzacja
    1. *
    2. *

Projekt i Wykonanie Wizualizacja Sp. z o.o.